Velkoobchod

Materiály pro inženýrské sítě

Materiály pro zakládání staveb

Materiály pro pozemní komunikace

Více Více Více

Stavební chemie

   
Více

Zaměřujeme se na dodávky materiálů zejména pro výstavbu liniových staveb jako jsou vodovody, kanalizace, plynovody, drenážní i vsakovací systémy, produktovody, zakládací jámy, protipovodňové stavby a související díla.

Také zajišťujeme servis pro naše zákazníky související se subdodávkami, pronájmy, informačními technologiemi, měřením, přenosy a komplexností dodávek na klíč.

 

 

slider

slider slider slider slider

int(1)

Novinky

O firmě

Jsme mladá, flexibilní, kapitálově zabezpečená společnost, která je otevřená dalším novým výzvám, vstřícná ke svým klientům i spolupracovníkům.
Rádi Vás přesvědčíme o našich schopnostech, přístupu i dovednostech.
Neváhejte nás kontaktovat!